# Wnętrze budynku stacyjnego by Museum of the Second World War on Sketchfab

# Wnętrze budynku stacyjnego by Museum of the Second World War on Sketchfab

Lato 1939 roku. To jest miejsce pracy starszego sierżanta Wojciecha Najsarka. Od dwóch lat pełni on funkcję zawiadowcy stacji kolejowej Westerplatte. Sierżant Najsarek jest pracownikiem Polskich Kolei Państwowych, jednakże podlega bezpośrednio komendantowi Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W tym pomieszczeniu Najsarek przebywa najczęściej. Ma doskonały widok na bramę kolejową oraz bocznicę wraz z rozjazdem. Przed budynkiem stacyjnym stoi pociąg elektrogeneratorowy, za jego pomocą załoga Składnicy przetacza składy wagonów towarowych.

# Wnętrze budynku stacyjnego
by Museum of the Second World War
on Sketchfab