Strzelec kompanii wartowniczej. Westerplatte by Museum of the Second World War on Sketchfab

# Wnętrze budynku stacyjnego
by Museum of the Second World War
on Sketchfab